EHBO bij evenementen

EHBO bij evenementen is van enorm groot belang. U wilt geen gewonden of nog erger, doden hebben op uw evenement. Daarom is het noodzakelijk om te beschikken over de juiste evenementen hulpverlening. Hier is Medical Division nou net in gespecialiseerd, met een expertise in waterredding als een van de weinige EHBO bij evenementen bedrijven. 

Waarom moet er EHBO bij evenementen zijn?

Op de eerste plaats staat natuurlijk dat u niet wil dat er iemand gewond raakt en dat diegene niet geholpen kan worden, echter zijn er meer redenen. Zo is het vaak verplicht als festivalorganisator om eerste hulpverlening beschikbaar te hebben vanwege de verzekering. De verzekeraar vereist dit vaak voordat u een beroep kunt doen op deze verzekering. 

EHBO bij evenementen

Wat houdt EHBO bij evenementen in?

EHBO bij evenementen is enorm belangrijk, dat weet u nu wel. Maar wat houdt het precies in? Eerste hulp verwijst naar medische hulp die gewoonlijk onmiddellijk na het ontstaan van het letsel en op de plaats waar het zich heeft voorgedaan, wordt verleend. Het gaat vaak om een eenmalige, kortdurende behandeling en er is weinig technologie of opleiding nodig om die toe te dienen. Eerste hulp kan bestaan uit het schoonmaken van kleine snijwonden, schrammen of schrammen; het behandelen van een kleine brandwond; het aanbrengen van verband; het gebruik van geneesmiddelen zonder recept; het draineren van blaren; het verwijderen van afval uit de ogen; en het drinken van vloeistoffen om hittestress te verlichten. 

Echter kan het bij eerste hulp ook gaan om ernstige gevallen, bijvoorbeeld wanneer iemand veel te veel alcohol of drugs heeft gebruikt. Doordat wij als Medical Division veel ervaring hebben in dit vakgebied weten wij bij zowel kleine als ernstige gevallen hoe wij moeten handelen. Zo blijft uw evenement leuk voor iedereen en kunnen wij adequate hulp verlenen. 

EHBO bij evenementen

Ons specialisme

Ons specialisme wat betreft EHBO bij evenementen ligt bij de waterredding. Als een van de weinige EHBO bij evenementen organisaties in Nederland zijn wij hierin gespecialiseerd. Wij volgen de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en hebben ons eigen vaartuig tot onze beschikking. Indien u dit wenst, kunt u ons hiervoor inschakelen. Ons personeel is ervaren met allerlei soorten reddingsacties op het water en de schipper kan het vaartuig zo positioneren dat het voor de reddingswerkers relatief ‘makkelijk’ is om de te water geraakte persoon te redden. Tevens is er een defibrillator aanwezig en is het personeel bevoegd om deze te gebruiken.