Eerste hulp bij festivals

Festivals moeten leuk zijn, maar ze moeten vooral ook veilig zijn. Eerste hulp bij festivals is hier een groot onderdeel van. Wanneer u eerste hulp bij festivals nodig heeft, bent u bij Medical Division aan het juiste adres. Wat wij doen, wie wij zijn en wat ons specialisme is, leest u hier.

Wat doen wij?

Zoals hierboven al even gezegd, bieden wij EHBO op festivals aan. Eerste hulp bij festivals is cruciaal voor een goed verloop van uw evenement. Maar wat valt hier allemaal onder? Eerste hulp is spoedeisende zorg die onmiddellijk aan een gewonde wordt verleend. Het doel van eerste hulp is letsel en toekomstige invaliditeit tot een minimum te beperken. In ernstige gevallen kan eerste hulp nodig zijn om het slachtoffer in leven te houden.

EHBO bij festivals

Waarom heeft u eerste hulp bij festivals nodig?

Tuurlijk, u wilt dat het festival zo spoedig als mogelijk verloopt en gewonden wil niemand hebben. Daarnaast zijn er nog wat redenen waarom eerste hulp bij festivals noodzakelijk is. Grote evenementen kunnen sport-, culturele en muziek evenementen en festivals omvatten. In het kader van het risicomanagement en het risicobeheer eisen de meeste verzekeringsmaatschappijen dat de organisatoren van evenementen tijdens deze evenementen en festivals over gekwalificeerd personeel voor eerste hulpverlening beschikken, voordat er verzekeringsdekking kan worden verleend. 

Het niveau van de vereiste hulpverleners zal afhangen van de risicofactoren van het evenement, maar het is niet ongewoon voor verzekeraars om te eisen dat het personeel van de eerste hulp in ieder geval een hulpverlener 1 en hulpverlener 2 certificaat moet hebben om ervoor te zorgen dat de openbare aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd. Het is soms ook een contractuele vereiste van sommige evenementenlocaties dat organisatoren van evenementen eerste hulp personeel beschikbaar hebben voor hun evenement op de betreffende locatie. Zonder passende EHBO-dekking kan organisatoren van evenementen het gebruik van de locatie worden geweigerd.

Eerste hulp bij festivals

Wie zijn wij?

Wij van Medical Division hebben een groeiend en dynamisch team van 20 hulpverleners met allemaal minimaal een hulpverlener 1 en een hulpverlener 2 certificaat. Wij zijn een zeer familiaal, maar professioneel bedrijf. Zo zorgen wij ervoor dat zowel onze mogelijke patiënten als u zich op uw/hun gemak voel(t)(en). Daarnaast bieden wij de optie van waterredding aan op festivals. Met ons eigen vaartuig, apparatuur en mankracht kunnen wij water reddingsacties succesvol uitvoeren. Tevens is bij ons de offerte ook wat u daadwerkelijk gefactureerd krijgt. Een no-nonsense aanpak dus.