dienstenDiensten

Evenementen hulpverleners

Medical Division waarborgt de kwaliteit van uw bezoekers en onze eerste zorg- en hulpverleners door het bieden van diverse (gratis) diensten, denk hierbij aan:

Samenvatting & evaluatie:

Na afloop van elk evenement en/of festival is er een mogelijkheid om een korte evaluatie gesprek te houden over de verleende zorg. Tevens is er een mogelijkheid om een samenvatting van de verleende zorg vrijblijvend per mail te ontvangen.

Tijdbesparend:

Bespaar uw tijd bij het organiseren van uw evenement en/of festival, Medical Division neemt de medische inventarisatie, planning op zich volgens de richtlijnen evenementen zorg. In samenwerking met de GGD en GHOR zorgen wij dat alles volgens de richtlijnen verloopt en zullen wij alle medische informatie doorsturen naar de GGD en GHOR.

Onverwachte materiaal kosten:

Medical Division zal geen onverwachte kosten in rekening brengen voor de verbruikte materialen, defribilator pads etc. Wat u op de offerte ziet voor de materiaalkosten is het bedrag wat u ook zult zien op het factuur.

Medische inventarisatie:

Samen met de organisator, de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) zullen wij een inventaris maken in de soort medische inzet die nodig is, denk hierbij aan hulpverleners met een EHBO diploma, maar ook aan zorgverleners met een big-geregistreerde verpleegkundige diploma. Medical Division biedt diverse hulp- en zorgverleners en voer- en vaartuigen die uitgerust zijn van Medische apparatuur en bemanning.

Medische zorg:

Medical Division neemt de gehele medische eerste zorg op zich, doordat de werknemers uitgebreid geschoold zijn en ervaring hebben in de evenementen hulpverlening kunt u rekenen op de meest kwalitatieve eerste hulpverlening. Indien uw evenement een high-risk evenement is, zal er ook altijd een gediplomeerde en ervaren arts stand bye staan.

Medische hulpverleners

Medical Division levert ook medische eerste hulpverleners denk hierbij aan basic life supporters (BLS). Advanced life supporters (ALS) maar ook aan artsen etc. Doordat we gespecialiseerd zijn in de evenementen hulpverlening kunt u rekenen op de beste medische zorg voor uw bezoekers.

Waterredding

Medical Division is als een van de weinige EHBO organisaties in Nederland gespecialiseerd in het bieden van waterredders op evenementen, festivals en wedstrijden. Met een eigen volledig ingerichte vaartuig en ervaren waterredders kunt u rekenen op de best medische zorg op land en water.

De medewerkers van Medical Division hebben een cursus gevolgd als waterredder en weten hoe ze moeten handelen bij;

  • Het helpen van deelnemers in het water om ze op het vaartuig te krijgen.
  • Het signaleren van onderkoeling, het handelen bij onderkoeling en werken met het ABCD methodiek
  • Er is een AED aan boord, alle medewerkers zijn bevoegd en bekwaam om te reanimeren met behulp van een deffribilator.
  • Er is een hulpverleners tas en een zuurstof fles aanwezig om gelijk de medisch noodzakelijke hulp te bieden de medische eerste hulpverleners zijn getraind om hiermee om te gaan.
  • De waterredders volgen dezelfde richtlijnen als die van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij denk hierbij aan:

1. De schipper en waterredder zijn afgestemd op het signaleren van deelnemers die te water zijn geraakt.

2. De waterredders, schipper en eerste hulpverleners communiceren via de portofoon over de exacte locatie, toestand en ernst van de situatie zo kan de coördinator gelijk een plan van aanpak maken.

3. De schipper is getraind in het besturen van de vaartuig en het positioneren om de deelnemer te beschermen tegen golven, gevaren etc.

De vaartuig beschikt over een schipper en twee waterredders, dit is nodig zodat de schipper de controle kan behouden indien er een deelnemer aan boord gehesen wordt door twee waterredders. Tevens is er een mogelijkheid om een team van hulpverleners te stationeren op het land om patiënten gelijk over te kunnen dragen en zo efficiënt te kunnen werken.